ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 14.01.2019

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(εργάζεται πάντα, φτάνει να γίνει σωστά)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο, θα μπορούσε να σημάνει την ολοκληρωτική καταστροφή!

Εφαρμόστε ορθά μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για να προστατέψετε ζωές, περιουσίες, περιβάλλον.

Grenfell Tower West London big fire

 

14/06/2017: North Kensington West London, 70  people were injured, and 72 died, in the Grenfell Tower block fire.

Η παθητική πυροπροστασία πρέπει να  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συστατικών της δομικής πυροπροστασίας και της πυρασφάλειας σε κάθε κτίριο. Στόχος ο περιορισμός και η επιβράδυνση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και του καπνού. Αυτή επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 
1. Διαχωρισμός Πυροδιαμερισμάτων (Compartmentation)

Η δημιουργία πυροδιαμερισμάτων έχει σκοπό το περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς-καπνού και την προστασία των διαδρόμων διαφυγής του κτιρίου. Η κατασκευή όλων των δομικών στοιχείων που περικλείουν κάθε Πυροδιαμέρισμα πρέπει να έχει πυραντοχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

2. Πυροπροστασία δομικών στοιχείων (Structural fire protection)

Η ενίσχυση των δομικών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν την απαιτούμενη πυραντοχή, διασφαλίζεται με τη χρήση κατάλληλων υλικών/μεθόδων, όπως για παράδειγμα  με ψεκασμό λεπτών μεμβρανών , επικαλύψεις, ενδοθερμικά υλικά, επενδύσεις ορυκτών ινών κτλ.

 

3. Χρήση ειδικών  κουφωμάτων (Fire doors and windows)

Ειδικά κατασκευασμένες πόρτες και παράθυρα με αντοχή στη πυρκαγιά, τοποθετούνται στα ανοίγματα των πυροδιαμερισμάτων

 

4. Σφράγιση όλων των περασμάτων υπηρεσιών από πυροδιαμερίσματα (Fire Stopping Materials)

Κατά την εγκατάσταση των διαφόρων υπηρεσιών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές διασωληνώσεις, Αεραγωγοί, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Συναγερμού , Υδραυλικά κλπ) δημιουργούνται αδύνατα σημεία, από τα περάσματα που γίνονται στα δομικά στοιχεία, που περικλείουν τα πυροδιαμερίσματα. Αυτά τα σημεία πρέπει να σφραγίζονται κατάλληλα, με πιστοποιημένα υλικά! Η μέθοδος εγκατάστασης είναι  εξίσου σημαντική. (Πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την κάθε εφαρμογή).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ARIMEC:

Polyseam Protecta PFP

Για περισσότερες πληροφορίες/λύσεις για τις σφραγίσεις περασμάτων αεραγωγών,καλωδίων ή και σωληνώσεων σε τοίχους, οροφές και πατώματα, καθώς και αγωγούς υπηρεσιών,  επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ: 22460240 

email: info@arimec.eu