Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει ανακοινώσει το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις». Κύριος σκοπός του Σχεδίου είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή που χρησιμοποιούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με χρήση  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι χορηγίες ανέρχονται σε:

ΤΥΠΟΣ Α: 50% για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

ΤΥΠΟΣ Β: 75% για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €200,000 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αναβαθμίζοντας τις κτιριακές σας εγκαταστάσεις, η Εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί, έχοντας απόσβεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού θα επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στην καταναλισκόμενη ενέργεια και στα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από το Σχέδιο είναι οι ακόλουθες:

- Ενεργειακός έλεγχος / Τεχνοοικονομική Μελέτη / Έκδοση ΠΕΑ.

- Θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου  (κολόνες, δοκοί, τοιχία, δώματα, στέγες και άλλα).

- Αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα).

- Αγορά και τοποθέτηση λέβητα (υγρού ή αερίου) υψηλής ενεργειακής απόδοσης  (ή λέβητα βιομάζας) για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

- Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με αντλία θερμότητας ή/ και αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου (χωρίς αεραγωγούς) υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

- Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/ και θέρμανση ή/ και ψύξη χώρου.

- Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς λαμπτήρες (π.χ. LED, φωτοσωλήνες).

- Αγορά και τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας (π.χ. Heat Recovery Unit).

- Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σύστημα βελτιστοποίησης της τάσης – voltage optimizer).

- Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) ή/ και έξυπνων μετρητών.

- Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξωτερικής σκίασης (σταθερής ή μετακινούμενης).

- Θερμομόνωση σωλήνων ζεστού νερού.

- Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

 

(Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο μπορείτε να βρείτε στο www.mcit.gov.cy)

Η εταιρεία Arimec βρίσκεται στο χώρο της ενέργειας εδώ και 25 χρόνια (από το 1990), με πληθώρα σχετικών έργων σε όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας.

Αντιπροσωπεύουμε κατασκευαστές κολοσσούς στο χώρο και διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό και καταρτισμένους μηχανικούς καθώς και σχετικό τμήμα συντήρησης.

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πλέον η κύρια μας υπηρεσία και μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που περιέχει το σχέδιο, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης.

Αν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους της επιχείρησης σας για να επωφεληθείτε από το σχέδιο Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού χωρίς καμία δέσμευση.