Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει ανακοινώσει το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». Κύριος στόχος του Σχεδίου είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75%, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται να ανέλθει μέχρι 25,000€ για κάθε κτίριο ή 20,000€ για κάθε κτιριακή μονάδα.


Τύποι Επενδύσεων:

Α. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β’ ή για εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40% σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας πριν την αναβάθμιση.πραγματοποιηθεί.

Β. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες για να γίνουν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Γ. Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες ευάλωτων ή ευπαθών καταναλωτών.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τον Α’ και Β’ Τύπο Επενδύσεων του Σχεδίου είναι οι ακόλουθες:

 - Ενεργειακός έλεγχος / Τεχνοοικονομική Μελέτη / Έκδοση ΠΕΑ.

- Θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου  (κολόνες, δοκοί, τοιχία, δώματα, στέγες και άλλα).

- Θερμομόνωση οριζοντίων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους.

- Αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα).

- Αγορά και τοποθέτηση λέβητα (υγρού ή αερίου) υψηλής ενεργειακής απόδοσης  (ή λέβητα βιομάζας) για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

- Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης του χώρου.

- Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων ή/ και κυλίνδρου ζεστού νερού.

- Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.

- Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου.

- Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς λαμπτήρες (π.χ. LED, φωτοσωλήνες).

- Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας (π.χ. Heat Recovery Unit).

- Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

- Αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύουν δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας και τυχών παραγωγή από συστήματα ΑΠΕ.

- Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.

- Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.

- Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς υψηλής ενεργειακής απόδοσης

 

*Σημειώσεις : A. Η δαπάνη (1) δύναται να επιχορηγηθεί μόνο εάν συνδυαστεί με τουλάχιστον μία από τις υπόλοιπες επιλογές (2) – (14). Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τον Γ’ Τύπο Επενδύσεων του Σχεδίου είναι μόνο οι (2), (3), (4), και (7) πιο πάνω.

 (Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο μπορείτε να βρείτε στο www.mcit.gov.cy)

 

Η εταιρεία Arimec βρίσκεται στο χώρο της ενέργειας εδώ και 25 χρόνια (από το 1990), με πληθώρα σχετικών έργων σε όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας.

Αντιπροσωπεύουμε κατασκευαστές κολοσσούς στο χώρο και διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό και καταρτισμένους μηχανικούς καθώς και σχετικό τμήμα συντήρησης.

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πλέον η κύρια μας υπηρεσία και μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που περιέχει το σχέδιο, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης.

Αν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους της επιχείρησης σας για να επωφεληθείτε από το σχέδιο Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού χωρίς καμία δέσμευση.