(00357) 22 460 240
Hours: 8am-1pm Mon-Fri; 2:30pm-5:30pm Mon-Fri

Cart:

0 item(s) - €0.00
You have no items in your shopping cart.

3 Item(s)

Set Descending Direction

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 14.01.2019

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(εργάζεται πάντα, φτάνει να γίνει σωστά)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο, θα μπορούσε να σημάνει την ολοκληρωτική καταστροφή!

Εφαρμόστε ορθά μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για να προστατέψετε ζωές, περιουσίες, περιβάλλον.

Grenfell Tower West London big fire

 

14/06/2017: North Kensington West London, 70  people were injured, and 72 died, in the Grenfell Tower block fire.

Η παθητική πυροπροστασία πρέπει να  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συστατικών της δομικής πυροπροστασίας και της πυρασφάλειας σε κάθε κτίριο. Στόχος ο περιορισμός και η επιβράδυνση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και του καπνού. Αυτή επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 
1. Διαχωρισμός Πυροδιαμερισμάτων (Compartmentation)

Η δημιουργία πυροδιαμερισμάτων έχει σκοπό το περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς-καπνού και την προστασία των διαδρόμων διαφυγής του κτιρίου. Η κατασκευή όλων των δομικών στοιχείων που περικλείουν κάθε Πυροδιαμέρισμα πρέπει να έχει πυραντοχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

2. Πυροπροστασία δομικών στοιχείων (Structural fire protection)

Η ενίσχυση των δομικών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν την απαιτούμενη πυραντοχή, διασφαλίζεται με τη χρήση κατάλληλων υλικών/μεθόδων, όπως για παράδειγμα  με ψεκασμό λεπτών μεμβρανών , επικαλύψεις, ενδοθερμικά υλικά, επενδύσεις ορυκτών ινών κτλ.

 

3. Χρήση ειδικών  κουφωμάτων (Fire doors and windows)

Ειδικά κατασκευασμένες πόρτες και παράθυρα με αντοχή στη πυρκαγιά, τοποθετούνται στα ανοίγματα των πυροδιαμερισμάτων

 

4. Σφράγιση όλων των περασμάτων υπηρεσιών από πυροδιαμερίσματα (Fire Stopping Materials)

Κατά την εγκατάσταση των διαφόρων υπηρεσιών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές διασωληνώσεις, Αεραγωγοί, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Συναγερμού , Υδραυλικά κλπ) δημιουργούνται αδύνατα σημεία, από τα περάσματα που γίνονται στα δομικά στοιχεία, που περικλείουν τα πυροδιαμερίσματα. Αυτά τα σημεία πρέπει να σφραγίζονται κατάλληλα, με πιστοποιημένα υλικά! Η μέθοδος εγκατάστασης είναι  εξίσου σημαντική. (Πρέπει να είναι πιστοποιημένη για την κάθε εφαρμογή).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ARIMEC:

Polyseam Protecta PFP

Για περισσότερες πληροφορίες/λύσεις για τις σφραγίσεις περασμάτων αεραγωγών,καλωδίων ή και σωληνώσεων σε τοίχους, οροφές και πατώματα, καθώς και αγωγούς υπηρεσιών,  επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ: 22460240 

email: info@arimec.eu

Posted By Sotiris Aristodemou

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23.10.2018

ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΌ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ!!!

FIRE IN PROSECUTOR OFFICE BUILDING IN SAUDI ARABIA

2/9/2018

(Θάνατοι δεν υπήρξαν ευτυχώς)

A massive blaze has broken out at a Saudi Arabian public prosecution building in Dammam, footage from the scene shows. 

Videos posted online show one side of the building entirely engulfed in flames, with thick plumes of black smoke emerging from the inferno. 

More than 20 firefighting and rescue units were sent to the scene and were eventually able to control the fire, Al Arabiya reported.

The public prosecutor's office has confirmed that the fire did not result in any deaths, adding that it started because of a sudden failure in the air conditioning units on the top floor of the building

Η επίσημη ενημέρωση που έγινε, ήταν ότι η φωτιά ξεκίνησε από μη ορθή συντήρηση ενός κλιματιστικού. Είναι τρομακτικό πως από μια μικρή συσκευή μπορεί να καταστραφεί ένα μεγάλο κτίριο, με κίνδυνο ακόμη και για ανθρώπινες ζωές. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη ταχεία εξάπλωση της φωτιάς φέρεται να φέρει για μια ακόμη φορά, η εξωτερική επένδυση (cladding) που εφαρμόστηκε στο κτίριο.

Fire

Posted By Sotiris Aristodemou

 Fire Dampers

1.Πρέπει οπωσδήποτε η εγκατάσταση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή

 

2.Προσοχή στη στήριξη. Αυτή πρέπει να είναι στο πυράντοχο διαχωριστικό τοίχο η πάτωμα , και όχι στους αεραγωγούς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς το πυροδιάφραγμα θα πρέπει να “πέσει” μόνον όταν καταστραφεί και καταρρεύσει το πυράντοχο διαχωριστικό (και όχι όταν καταρρεύσουν τα φουγάρα!!! )

 

3.Επιθεώρηση: πρέπει η εφαρμογή να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το πυροδιάφραγμα να είναι δυνατόν να επιθεωρείται [ αν είναι σε ορθή θέση η «λεπίδα» , ο εύτηκτος σύνδεσμος ( fusible link) κλπ ]. Αν δεν υπάρχει θυρίδα επίσκεψης στο ίδιο το πυροδιάφραγμα τότε επιβάλλεται να τοποθετείτε μια κατάλληλη, μέσω της οποίας να επιτυγχάνεται ο έλεγχος. Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να φροντίζει να επιθεωρούνται και συντηρούνται κατάλληλα, όλα τα συστήματα που αφορούν την ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων του. Άρα εσείς, πρέπει να του προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα.

 

FIRE DAMPERS - Proper installation and Inspection

1. The installation must be carried out according to the instructions of each manufacturer.

 

2. Attention to the place you install fire dampers. This must be on the fireproof wall or floor divider, and not on ductwork. In case of fire, the fire damper should only be "dropped" when the fire-resistant divider is damaged and collapsed (and not when the associated ductwork collapse!!!)

 

3. Inspection: The application must be carried out in such a way that the fire damper can be inspected [if the "blade", the fusible link, etc. is properly positioned]. If there is no access door on the fire damper itself, then it is imperative that you place a suitable one, through which to obtain the control. It is the responsibility of the owner to ensure that all systems relating to the security of the building and its occupants are properly inspected and maintained. So we shall offer him this possibility.

Posted By Sotiris Aristodemou

3 Item(s)

Set Descending Direction

Το σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης 2007-2009 του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.