Blauberg Axial Jet Fans Blauberg Axial Jet Fans Blauberg Axial Jet Fans
Blauberg Axial Jet Fans Blauberg Axial Jet Fans Blauberg Axial Jet Fans


Εφαρμογή 
Blauberg Axial Jet Fans με πυραντίσταση 300 °C / 2 ώρες για αερισμό/ εξαερισμό του καλυμμένου χώρου στάθμευσης της καινούργιας Υπεραγοράς Alpha Mega στην Λακατάμεια.

 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες Axis-Jet είναι σχεδιασμένοι για αερισμό γενικής χρήσης υπόγειων και ημιυπόγειων χώρων στάθμευσης, αερισμό σηράγγων, και εξαγωγή καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι ανεμιστήρες παράγουν πίδακα υψηλής ταχύτητας και υψηλής πίεσης.

 

Blauberg Axis-Jet fans are designed for general purpose ventilation of underground and semi-opened parkings, ventilation of tunnels, smoke extraction in case of fire as a part of smoke extract system. The fans generate a high-speed and high-pressure directed air jet.  The above images present an example of application of the fans at the parking of Alpha Mega Supermarket in Lakatamia.


 

Project Mechanical Contractors: 

cid:image002.png@01D40405.FA9CE1C0
Project Consultant: 
DDA Consultants