PAY WITH SAVINGS

ΣΧΕΔΙΟ PAY WITH SAVINGS

Αλλάξτε τις υφιστάμενες λάμπες σας με λάμπες  LED και πληρώστε αργότερα με δόσεις. Πώς γίνετε αυτό? Οι λάμπες LED έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας επομένως και χαμηλότερο κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία λαμπτήρων (πυρακτώσεως, αλογόνου, cfl κ.α). Με τη διαφορά της κατανάλωσης της παλιάς λάμπας με τη λάμπα LED γίνετε η πληρωμή των λαμπτήρων LED ανα δίμηνο. Τι κερδίζετε?

- Αποπληρωμή των LED με δόσεις ανάλογα με την εξοικονόμηση επομένως καμία επιπλέον χρηματική επιβάρυνση

- Καταμέτρηση λαμπτήρων, ετοιμασία προσφοράς και τεχνοοικονομικής χωρίς οποιοδήποτε κόστος

- Υπολογισμός χρόνου απόσβεσης από τεχνοοικονομική

- Με την αποπληρωμή των δόσεων αυτόματα η εξοικονόμηση γίνετε κέρδος

- Μέγιστος χρόνος απόσβεσης 2 χρόνια

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των LED από οποιαδήποτε άλλη λάμπα άρα εξοικονόμηση χρημάτων για την αντικατάσταση και συντήρηση

- Καλύτερο ποιοτικά φως

- Εγγύηση των λαμπτήρων LED τουλάχιστον δύο χρόνια

- Εξοικονόμηση ενέργειας

- Χαμηλή εκπομπή θερμότητας (εξοικονόμηση σε κλιματιστικά κ.α)

- Φιλικές προς το περιβάλλον

Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος=Εξοικονόμηση χρημάτων στο λογαριασμό της ΑΗΚ

Το σχέδιο PAY WITH SAVINGS έγινε για να βοηθήσει τον καταναλωτή, να προχωρήσει στην αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων του, με λαμπτήρες LED. Έτσι θα εξοικονομήσει άμεσα ενέργεια (άρα λεφτά) από το λογαριασμό της ΑΗΚ. Η δε πληρωμή θα γίνει μέσω της εξοικονόμησης.

Παράδειγμα 1:

LED ARIKLIMA BULB 12W VS INCADESCENT BULB 100W

Ο πιο πάνω πίνακας δείχνει ότι με την αντικατάσταση σε λάμπες LED ο καταναλωτής εξοικονομεί €501.07 τον χρόνο στο λογαριασμό της ΑΗΚ. Το συνολικό κόστος για τους 10 λαμπτήρες LED είναι €88.00 (συμπ. ΦΠΑ). Άρα σε 3 μήνες μόνο! γίνεται απόσβεση. Από το σημείο αυτό και μετά ο καταναλωτής επωφελείται τη μεγάλη εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να έχει επενδύσει λεφτά. Μετά τον 4ο μήνα ο καταναλωτής θα πληρώνει κανονικά το λογαριασμό της ΑΗΚ ο οποίος θα είναι μειωμένος λόγω της εξοικονόμησης από τους λαμπτήρες LED.

Παράδειγμα 2:

LED ARIKLIMA TUBE 22W VS FLUORESCENT TUBE 36W

Με το 2ο παράδειγμα φαίνεται ότι με την αντικατάσταση των οικονομικών φλορέτζων φθορίου 36W με φλορέτζες LED 22W γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 50%. Ο καταναλωτής εξοικονομεί €130.96 τον χρόνο στο λογαριασμό της ΑΗΚ. Το κόστος αγοράς των 10 φλορέτζων LED είναι €97.58 (συμπ. ΦΠΑ). Τους πρώτους 9 μήνες θα γίνεται η αποπληρωμή των LED από τα savings που προκύπτουν με την αντικατάσταση.

Για τον ακριβή υπολογισμό του μεγέθους εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται χρήση του ειδικού εξοπλισμού μας και καταμετρούμε την κατανάλωση των υφιστάμενων λαμπτήρων σας. Με βάση τις ώρες λειτουργίας που θα μας υποδείξετε για τον κάθε λαμπτήρα, ετοιμάζεται η τεχνοοικονομική προσφορά και υπολογίζεται ο χρόνος απόσβεσης της αγοράς των λαμπτήρων LED.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


1. Το σχέδιο απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις

2. Το ελάχιστο ποσό συμβολαίου ορίζεται στα 1000 €

3. Ο χρόνο απόσβεσης του κόστους των λαμπτήρων LED να είναι λιγότερο από 24 μήνες

4. Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εντάξει στο σχέδιο όλες τις αιτήσεις

5. Η εγκατάσταση όλων των λαμπτήρων πρέπει να γίνεται πάντα από αδειούχους ηλεκτρολόγους, όπως προνοεί η νομοθεσία

Η αλλαγή του φωτισμού σε λάμπες LED είναι ο πιο εύκολος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας με την πιο γρήγορη απόσβεση χρημάτων. Με το σχέδιο PAY WITH SAVINGS έχετε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν επιβαρύνεστε καθόλου το κόστος των λαμπτήρων LED. Επομένως άμεση εξοικονόμηση ενέργειας, γρήγορη απόσβεση, γρήγορο κέρδος χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Ακόμα το σκέφτεστε? Πάρτε τηλέφωνο στο 22-460240 ή στείλτε μας στο email info@houseofled.eu για περισσότερη ενημέρωση και κλείσιμο ραντεβού στο χώρο σας χωρίς καμία χρέωση  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ! 

PAY WITH SAVINGS PLAN

Do you want to decrease the electricity bill without being expended? The easiest, fastest and economical way to save energy and money is to replace your existing lamps with LED lamps.

The big advantage with LED technology is the very low power consumption which they operate. LED lamps can save up to 80% of electricity by replacing the older technologies such as incandescent lamps, halogen and economic.

Comparing with the rest lighting technologies, LED lamps have the following advantages:

  • - Better quality of light
  • - Longer lifespan
  • - Energy saving
  • - Friendly with the environment
 

Save Electricity = Save money in Electricity Bill


The plan “PAY WITH SAVINGS” helps the consumer to replace the existing lamps with LED lamps. This will instantly save energy (and therefore money) from the electricity bill. As for the payment will be made through savings!

Example 1:

LED ARIKLIMA BULB 12W VS INCADESCENT BULB 100W

The above table shows that by replacing the existing bulbs with LED, the consumer saves € 501.07 per year on the electricity bill. The total cost for the 10 pieces LED lamps is € 88.00 (incl. VAT). Therefore in just three months you have payback of your money! From this point the consumer benefits by the savings without actually investing any money. After the 4th month the consumer normally pays the electricity bill which will be reduced through savings of LED lamps.

Example 2:

LED ARIKLIMA TUBE 22W VS FLUORESCENT TUBE 36W

The 2nd example clearly presents that the replacement of economic fluorescent tube 36W to 22W LED tube have energy saving over 50%. The consumer saves €130.96 per year on the electricity bill. The cost of purchasing 10 pieces LED tubes is € 97.58 (incl. VAT). The savings of the first nine months will pay back the cost of the LED lamps.

For the exact calculation of energy saving, we use our special equipment in order to measure the consumption of your existing bulbs. Based on the operating hours you indicate for each lamp, we prepare the technoeconomic offer and calculate the payback time of the purchase of LED lamps.

TERMS AND CONDITIONS:


1. The plan aimed at both households and business customers

2. The minimum amount of the contract is set at 1000 €

3. Payback time of the cost of the LED lamps to be less than 24 months

4. The company is not required to include in the plan all applications

5. The installation of all light bulbs must always be done by licensed electricians, as it is required by the law