Αντιμετώπιση Δονήσεων σε Μηχανολογικό Εξοπλισμό

Anti-vibration mountings
Αντικραδασμικα στηριγματα

Κραδασμοί προκαλούνται από κάθε σύστημα Θέρμανσης, Εξαερισμού, Κλιματισμού και Ψύξης.

Ανάγκη για αντιμετώπιση κραδασμών

– Στα σύγχρονα κτίρια οι βαριές κατασκευές έχουν πλέον αντικατασταθεί με οικονομικότερες και ελαφρύτερες.

– Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε μικρότερους χώρους και πιο κοντά στους ενοίκους.

– Αύξηση των απαιτήσεων των συνθηκών διαβίωσης.- Ελάχιστη ανοχή ειδικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας σε κραδασμούς