Σχέδιο Χορηγιών "Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες"

Αναβαθμίστε την κατοικία σας με χορηγία μέχρι και 80%!!!

#anesimeepidotisi

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακυρήξει την πρώτη προκήρυξη του σχεδίου χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ).

Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €70 εκατομμύρια. Το ποσό που θα διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ και δύναται να τροποποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22460240 ή με email στο info@arimec.eu

Leave a Reply